Ostalo

HLORNI DIOKSID CIO2

Hlor dioksid CIO2 je sofisticirani dezifisijens najšireg spektra delovanja. Ubija mikroorganizme direktno napadajući njihove vitalne funkcije ćelije. Deluje brzo i ne ostavlja mikroorganizmima šansu da izgrade rezistenciju. Ne ostavlja potrebu za alternativnim biocidnim sredstvima i smatra se najboljim dostupnim biocidom.
Njegove prednosti su snažnija i brža biocidna aktivnost (manje doze, manji troškovi) , širok spektar delovanja na bakterije, alge, viruse, gljivice etc. Deset puta jači oksidacioni potencijal. Nema štetnih nusprodukata dezinfekcije. Eliminiše biofilm i nije korozivan. Efikasan u delovanju na gvoždje i mangan u vodi. Ne utiče na miris i ukus vode.

DEMINERALIZOVANA VODA

Demineralizovana voda se koristi za razređivanje kiselina, dopunu akumulatora,hladnjaka motora, pegla za veš, razređivanje koncentrovane rashladne tečnosti (antifriza).

HLORNI GRANULAT

Hlorni granulat je dezifisijens širokog spektra. Namenjen je za dezinfekciju površina, predmeta, sanitarnih čvorova, opreme, posuđa (bez ispiranja), uređaja koji nisu osetljivi na korozivna svojstva hlora. Ima veliku primenu u dezinfekciji vode u bazenima za rekreaciju i rehabilitaciju i vode za piće.

PARAFINSKO ULJE

Parafinsko ulje u sirovom stanju se koristi u industriji i tehnici kao mazivo, a čisto ulje se koristi u medicini i kozmetičkoj industriji kao odlična podloga za razne masti, kreme itd.

TEČNI HLOR

Tečni hlor u bocama se koristi za dezinfekciju vode, izbeljivanje celuloze, lana, pamuka i ostalih tkanina. Hlor se dosta koristi za izradu produkata koji se koriste u svakodnevnici – boje, namirnice, insekticidi,plastičnih masa, naftnih produkata, lekova, rastvarača i bojnih otrova. Koristi se i za dobijanje hlornog kreča i broma.