Tehničke hemikalije

U našem asortimanu možete pronaći veliki diapason organskih i neorganskih jedinjena kao što su baze, kiseline, organski rastvarači, rastvori I soli koje su neophodne za funkcionisanje raznih grana industrije. U svakom trenutku imamo na raspolaganju proizvode velikih svetskih proizvođača koje pre svega odlikuje kvalitet. Sva roba sa lagera je obeležena odgovarajućim etiketama i isporučuje se uz svu
prateću dokumentaciju u vidu tehničke specifikacije, analiza i bezbednosnih listova koje redovno ažuriramo u skladu sa zakonom.

Proizvodnja

U našem preduzeću proizvodnja se bazira na pravljenju rastvora pojedinih hemikalija koje imaju veliku namenu kako za samu prozvodnju tako i za dezinfekciju sistema za prečišćavanje voda.

Naši magacini imaju sve neophodne uslove poput registrovanog prostora za proizvodnju sa izgrađenom hidrantskom mrežom i posebnim odlivima ukoliko dođe do prosipanja hemikalija, kako bi se maksimalno zaštitila životna sredina.

INDUSTRIJSKA ROBA​

Sredstva za pakovanje su jedna od najbitnijih stavki neophodnih za rad u svakoj industriji. Pored samog kvaliteta proizvoda kupcima je veoma bitno da se mogu osloniti na dobavljače i brzu dostavu  kada se desi nedostatak sredstava za pakovanje u proizvodnom sistemu. Zato smo mi tu sa našom ponudom različitih vrsta selotejpa, streč folija, zaštitinih prekrivnih i termoskupljajućih folija, kao i industrijskih kesa i džakova.

Ambalaža

Da bi se određeni prozvod pravilno upakovao i zaštitio u cilju sigurnog transporta do krajnjeg kupca neophodna je odgovarajuća ambalaža. 
Shodno potrebama naših kupaca uvek imamo na lageru sve vrste ambalaže u koje pažljivo vršimo utakanje, a zatim i merenje na baždarenoj elektronskoj vagi .

Reklamni materijal

Značaj reklamnog materijala za imidž svake firme ili kompanije je višestruk. Kada prosto želite da unapredite segment marketinga “customer relationship” reklamni materijal je trik koji gotovo uvek deluje, jer svi volimo da dobijamo poklone.

Godinama unazad, pažljivo smo birali svetske proizvođače reklamnog materijala i uspeli da izgradimo pozitivan imidž kod naših kupaca širom Srbije.