Soli

AMONIJUM SULFAT ((NH4)2SO4)

Amonijum sulfat se uglavnom koristi kao veštačko đubrivo za alkalna zemljišta. Koristi se za snižavanje pH balansa zemljišta i kao pomoćno sredstvo u poljoprivrednim sprejevima za insekticide, herbicide i fungicide. On se takođe koristi u pripremi drugih amonijum soli i izuzetno je rastvorljiv u vodi tako da može da formira izuzetno koncentrovane rastvore koji mogu da se koriste za isoljavanje proteina. Amonijum sulfat se koristi i kao prehrambeni aditiv.

AMONIJUM HLORID – SO AMONIJAKA (NH4CL)

Amonijum hlorid je neorgansko jedinjenje koje nastaje kao proizvod reakcije hlorovodonične kiseline i amonijaka.  U pitanju je bezbojni kristal ili beli prah koji se veoma dobro rastvara u vodi (na sobnoj temperaturi 37 g na 100 g H2O). Amonijum hlorid se upotrebljava kao elektrolit u baterijama, za gavanizaciju, bojenje, livenje, u medicini kao lek za kašalj, kao dodatak stočnoj hrani, kao sastojak šampona i sl.

AMONIJUM BIKARBONAT (NH4HCO3)

Amonijum bikarbonat  se upotrebljava u proizvodnji slatkiša i kao hemijski prašak za pecivo. Poznat je i kao ledeni kvasac.

BAKAR SULFAT (CuSO4)

Bakar sulfat ili plavi kamen se upotrebljava u industriji boja, posebno zelenih pigmenata, u štampanju pamučnih tkanina, za impregnaciju drveta, a pomešan sa mlekom upotrebljava se kao fungicid.

BAZNI HROM SULFAT – CHROMITAN B (Cr2(SO4)3 • 12H2O)

Bazni hrom sulfat  se upotrebljava u kožarskoj industriji za štavljenje kože i retaniranje svih vrsta koža uključujući i krzna. Koža tretirana ovim produktom je fina i ima dobru sažetost.

BUTIL ACETAT (C6H12O2)

Butil acetat se koristi u proizvodnji lakova , veštačke kože , fotografskih filmova , plastike i sigurnosnih stakala . Ima prijatan voćni miris nalik kruškama, koji se koristi u aromatizovanju parfema i u prehrambenoj industriji kao veštačka aroma.

CINK STEARAT (C36H70O4Zn)

Cink stearat se primenjuje u industriji plastike i gume. Preporučuje se kao unutrašnji lubrikant. Povećava hidrofobnost. On je stabilizator i aditiv za maziva.

KALCIJUM HLORID (CaCl2) TEHNIČKI I PREHRAMBENI

Kacijum hlorid se koristi prehrambenoj industriji za učvršćivanje i kao elektrolit. Ima izrazito slan ukus i nalazi se u mnogim sportskim pićima i flaširanoj vodi, a koristi se i kao konzervans za održavanje čvrstoće konzerviranog povrća. U mlečnoj industriji vraća prirodnu ravnotežu između kalcijuma i proteina za potrebe proizvodnje sireva. Kalcijum hlorid tehničkog kvaliteta se koristi kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu, kao katalizator u procesu reciklaže plastičnih masa, pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode etc.

KALIJUM HLORID – KALIJUMOVA SO (KCL)

Kalijum hlorid je neorgansko hemijsko jedinjenje. Kalijum hlorid je so kalijuma i hlorovodonične kiseline, u čistom obliku je bez mirisa, ima bele ili bezbojne kristale, sa kristalnom strukturom koja se lako cepa u tri smera. Kalijum-hlorid se u prirodi javlja u obliku minerala silvinita, a takođe i u obliku soli u karnalitu i kanitu. U nečistom, industrijskom obliku njegova boja može varirati od ružičaste, crvene do bele zavisno od procesa njegovog dobijanja. Kalijum hlorid se uglavnom koristi za proizvodnju đubriva i u medicini,naučnim aplikacijama, preradi prehrambenih namirnica, i kao zamena za kuhinjsku so. Kalijum hlorid se kao hemikalija koristi  u dobijanju kalijum hidroksida i metalnog kalijuma. U mnogim aplikacijama zamenjuje natrijum hlorid, kao alternativni omekšivač vode i u vodenom rastvoru u aplikacijama oko nafte i gasa.

KALCIJUM STEARAT (C36H70CaO4)

Kalcijum stearat se najviše koristi u industriji plastike kao aditiv za lakšu preradu. U kombinaciji sa magnezijum stearatom ima upotrebu u kozmetici i industriji lekova kao sredstvo za sprečavanje grudvanja praškastih hemikalija i kao vezivo pri procesu tabletiranja. Koristi se i kao mazivo, u industriji papira i kao modifikator viskoznosti krema, gelova,šampona itd.

KALIJUM NITRAT ILI ŠALITRA (KNO3)

Kalijum nitrat ili šalitra je oksidans, koji se od davnina koristi u pirotehnici za pravljenje baruta, raketa itd..Uglavnom se koristi za produkciju kalijum nitrita ,kao đubrivo i za konzerviranje hrane (E252).

KALIJUM SORBAT (C6H7KO2)

Kalijum sorbat je sredstvo za konzervisanje. Njegova upotreba je ograničena i dopušteno je da se koristi za pakovanje pekarskih proizvoda -sireva, sušenog voća, maslina, deserta na bazi voća, prerađevine voća i povrća, smrznutih i duboko smrznutih proizvoda od jaja, tečnih koncentrata voćnog i biljnog ekstrata za čajeve, snack proizvoda na bazi žita i krompira, tečnih zaslađivača, hrane za redukciju telesne mase, hrane za posebnu medicinsku namenu itd.

NATRIJUM ACETAT 3-HIDRAT (C2H3NaO2 )

Natrijum acetat 3-hidrat se koristi kao dodatak hrani i nosi oznaku E262. Koristi se kao regulator kiselina, i kao sredstvo za konzerviranje voća i povrća, zatim za konzerviranje peciva, ribe, salate, majoneza i drugih namirnica.

NATRIJUM BENZOAT (C7H5NaO2)

Natrijum benzoat deluje bakteriostatično i fungistatično, te se zbog toga upotrebljava kao dodatak hrani (E211). Najoptimalnije se koristi kod namirnica pri pH vrednosti manjoj od 3.6. U  pirotehnici se koristi kao gorivo, najčešće u kombinaciji sa kalijum perhloratom. Kod sinteze polipropilena  služi kao sredstvo za nukleiziranje.

NATRIJUM FORMIJAT (HCOONa)

Natrijum formijat ili natrijum metanat je natrijumova so mravlje kiseline. Koristi se u procesu štavljenja kože, stabilizuje hrom, rezultirajući najbolji kvalitet kože. Koristi se za najbolje prodiranje i redukuje vreme štavljenja. Natrijum formijat se takođe koristi i u proizvodnji oksalne kiseline.

NATRIJUM BIKARBONAT ILI SODA BIKARBONA

Natrijum bikarbonat ili soda bikarbona (NaHCO3) je verovatno jedina bezopasna, neorganska hemikalija koja dokazano ima višestruko korisno dejstvo kao lek, kozmetičko sredstvo, sredstvo za čišcenje, humanu higijenu i negu, absorbens mirisa i drugo. Takođe, soda bikarbona je jedan od prehrambenih aditiva koji je kodirala Evropska unija, nalazi se na spisku dozvoljenih aditiva, identifikovana kao E500 i upotrebljava se za proizvodnju praška za pecivo, u proizvodnji mineralnih voda (soda voda) itd.

NATRIJUM BISULFIT (NaHSO3)

Natrijum bisulfit se koristi u u industriji hrane, u farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, kao izbeljivač u industriji papira i celuloze, u vinarskoj industriji kao konzervans.

NATRIJUM CITRAT LIMUNTUS (C12H10Ca3O14)

Natrijum citrat limuntus je aditiv po imenu limuntus sa oznakom E331 , naizgled bezopasan , dozvoljen je u nekim proizvodima do 1% , bilo da su to sokovi, mesni proizvodi, kompoti, sušeni proizvodi, takozvani sojin jogurt i dr. Mnoge namirnice koje se suše (voće i povrće, šumski plodovi – pečurke) pre sušenja se potapaju u rastvor limuntusa upravo zbog zadržavanja boje.

NATRIJUM HIDROSULFIT (Na2S2O4)

Natrijum hidrosulfit se koristi u tekstilnoj industriji za bojenje i izbeljivanje i za čišćenje alata i mašina u industriji.

NATRIJUM SULFAT (Na2SO4)

Natrijum sulfat služi u proizvodnji stakla, celuloze, natrijum sulfida. Takođe se koristi u proizvodnji boja i medicini (Galuberova so).

NATRIJUM SULFID 60% (Na2SO3)

Natrijum sulfid 60% se koristi u kožarskoj industriji za skidanje dlaka sa goveđe kože itd.

NATRIJUM METABISULFIT (Na2S2O5)

Natrijum metabisulfit je hemijsko jedinjenje u prahu, bele ili žućkasto-bele boje rastvorljivo u vodi sa mirisom sumpora.  Natrijum metabisulfit može biti tehničkog i prehrambenog kvaliteta.

Natrijum metabisulfit se koristi u kožarskoj industriji i u prehrambenoj kao konzervans za hranu, poput čipsa ,suvog grožđa,antioksidans i sredstvo za podizanje testa.

NATRIJUM HLORID -NEJODIRANA KUHINJSKA SO (NaCl)

Natrijum hlorid – nejodirana kuhinjska so je jedno od najrasprostranjenijih hemijskih jedinjenja u prirodi. Natrijum hlorid je bela kristalna supstanca, veoma dobro rastvorljiva u vodi, ipak sa malom maksimalnom koncentracijom. Natrijum hlorid spada u red najznačajnijih jedinjenja u hemijskoj industriji i izvor je slanosti morske vode. Kuhinjska so se koristi u prehrambenoj, hemijskoj, tekstilnoj, farmaceutskoj, automobilskoj, građevinskoj, aluminijumskoj industriji i koristi se u proizvodnji stakla, boja, deterdženata i kozmetike. U obradi vode, industrijska so koristi se u sistemima za omekšavanje vode i to ne samo u industriji, već i u domaćinstvima i komunalnim postrojenjima.

TABLETIRANA SO (NaCl)

Tabletirana so se koristi u procesnoj industriji i svodi se na upotrebu prilikom  omekšavanja i dezinfekcije pijaće vode, čišćenje taloga i za obnavljanje ionskih izmenjivača u uređajima za kondicioniranje vode. Takođe velika primena tabletirane soli se može videti u domaćinstvima za omekšavanje vode u mašinama za pranje posuđa i pranje veša, samo iz razloga što se tableta soli znatno sporije rastapa od rinfuznih soli i obezbeđuje bolju zaštitu vitalnih delova uređaja.