Baze

AMONIJUM HIDROKSID (NH4OH)

Amonijum hidroksid ili Amonijačna voda se najviše koristi u hemijskoj industriji kao sirovina za proizvodnju amonijumovih soli. U industriji veštačkog đubriva se koristi i kao sirovina i kao veštačko đubrivo. Takođe služi za čišćenje industrijskih objekata i mašina. Koristi se i u tekstilnoj i kožarskoj industriji kao reagens, gumarskoj, prehrambenoj, industriji hartije, farmaceutskoj industriji i termoelektranama.

KALCIJUM HIDROKSID (Ca(OH)2)

Kalcijum hidroksid poznatiji kao hidratisani ili gašeni kreč je bezbojni kristalno beli prah. Dobija se mešanjem kalcijum oksida (kreča) sa sa vodom. Jedna značajna primena kalcijum hidroksida je u flokulaciji vode za piće. U vodi za piće u tretmanu otpadnih voda on podiže pH vode tako da cevi manje korodiraju. U industriji papira se koristi za proizvodnju natrijum hidroksida.

KALIJUM HIDROKSID (KOH)

Kalijum hidroksid se upotrebljava u proizvodnom procesu bio dizela, kao izbeljivač, za proizvodnju dezinfekcionih sredstava, hlorovodonične kiseline i metalnih hlorida.

AMONIJUM HIDROKSID (NH4OH)

Amonijum hidroksid ili Amonijačna voda se najviše koristi u hemijskoj industriji kao sirovina za proizvodnju amonijumovih soli. U industriji veštačkog đubriva se koristi i kao sirovina i kao veštačko đubrivo. Takođe služi za čišćenje industrijskih objekata i mašina. Koristi se i u tekstilnoj i kožarskoj industriji kao reagens, gumarskoj, prehrambenoj, industriji hartije, farmaceutskoj industriji i termoelektranama.

NATRIJUM KARBONAT – KALCINIRANA SODA (Na2CO3)

Kalcinirana soda najznačajniju primenu ima u izradi određenih vrsta stakala, kao pH regulator, u rastvoru se koristi kao elektrolit, u proizvodnji keramike, sapuna, sredstava za pranje i čišćenje, u industriji celuloze, papira, boja.

KAUSTIČNA SODA (NaOH)

Kaustična soda ljuspice, perle je kristalna supstanca koja brzo apsorbuje vodu iz vazduha. U vodi se lako rastvara uz izdvajanje znatne količine toplote. Koristi se za beljenje i bojenje, pri rafinaciji ulja, u proizvodnji sapuna, hartije, boja, veštačke svile, za omekšavanje vode, rafinaciju petroleja i mazivnih ulja, regeneraciju kaučuka, čišćenje metala,drveta itd.

NATRIJUM HIDROKSID (NaOH)

Natrijum hidroksid rastvor Lužina 50% se uporebljava za beljenje i bojenje, pri rafinaciji ulja, u proizvodnji sapuna, hartije, boja i veštačke svile, za prečišćavanje boksita,u industriji šećera itd.

TITANIUM DIOKSID (TiO2)

Titanium dioksid prehrambeni se koristi u proizvodnji papira, tinte, lekova, paste za zube, kao pigment za zgrušavanje u kozmetičkim proizvodima, za bojenje hrane. Ovaj pigment se dosta koristi pri proizvodnji plastike i srodnim primenama zbog svoje otpornosti na ultraljubičasto zračenje, gde apsorbuje UV zračenje efikasno pretvarajući UV svetlost u toplotu.