AMONIJUM SULFAT ((NH4)2SO4)

Amonijum sulfat se uglavnom koristi kao veštačko đubrivo za alkalna zemljišta. Koristi se za snižavanje pH balansa zemljišta i kao pomoćno sredstvo u poljoprivrednim sprejevima za isekticide, herbicide i fungicide. On se takođe koristi u pripremi drugih amonijum soli i izuzetno je rastvorljiv u vodi tako da može da formira izuzetno koncentrovane rastvore koji mogu da se koriste za isoljavanje proteina. Amonijum sulfat se koristi i kao prehrambeni aditiv.

 

AMONIJUM HLORID – SO AMONIJAKA (NH4CL)

Amonijum hlorid je neorgansko jedinjenje koje nastaje kao proizvod reakcije hlorovodonične kiseline i amonijaka.  U pitanju je bezbojni kristal ili beli prah koji se veoma dobro rastvara u vodi (na sobnoj temperaturi 37 g na 100 g H2O). Amonijum hlorid se upotrebljava kao elektrolit u baterijama, za gavanizaciju, bojenje, livenje, u medicini kao lek za kašalj, kao dodatak stočnoj hrani, kao sastojak šampona i sl.


AMONIJUM BIKARBONAT (NH4HCO3)

Amonijum bikarbonat  se upotrebljava u proizvodnji slatkiša i kao hemijski prašak za pecivo. Poznat je i kao ledeni kvasac.


BAKAR SULFAT (CuSO4)

Bakar sulfat ili plavi kamen se upotrebljava u industriji boja, posebno zelenih pigmenata, u štampanju pamučnih tkanina, za impregnaciju drveta, a pomešan sa mlekom upotrebljava se kao fungicid.


BAZNI HROM SULFAT – CHROMITAN B (Cr2(SO4)3 • 12H2O)

Bazni hrom sulfat  se upotrebljava u kožarskoj industriji za štavljenje kože i retaniranje svih vrsta koža uključujući i krzna. Koža tretirana ovim produktom je fina i ima dobru sažetost.


butil-acetat

BUTIL ACETAT (C6H12O2)

Butil acetat se koristi u proizvodnji lakova , veštačke kože , fotografskih filmova , plastike i sigurnosnih stakala . Ima prijatan voćni miris nalik kruškama, koji se koristi u aromatizovanju parfema i u prehrambenoj industriji kao veštačka aroma .


CINK STEARAT (C36H70O4Zn)

Cink stearat se primenjuje u industriji plastike i gume. Preporučuje se kao unutrašnji lubrikant. Povećava hidrofobnost. On je stabilizator i aditiv za maziva.


 

kalcijum-hlorid

KALCIJUM HLORID (CaCl2) tehnički i prehrambeni

Kacijum hlorid se koristi prehrambenoj industriji za učvršćivanje i kao elektrolit. Ima izrazito slan ukus i nalazi se u mnogim sportskim pićima i flaširanoj vodi, a koristi se i kao konzervans za održavanje čvrstoće konzerviranog povrća. U mlečnoj industriji vraća prirodnu ravnotežu između kalcijuma i proteina za potrebe proizvodnje sireva. Kalcijum hlorid tehničkog kvaliteta se koristi kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu, kao katalizator u procesu reciklaže plastičnih masa, pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode etc.

KALIJUM HLORID – KALIJUMOVA SO (KCL)

Kalijum hlorid je neorgansko hemijsko jedinjenje. Kalijum hlorid je so kalijuma i hlorovodonične kiseline, u čistom obliku je bez mirisa, ima bele ili bezbojne kristale, sa kristalnom strukturom koja se lako cepa u tri smera. Kalijum-hlorid se u prirodi javlja u obliku minerala silvinita, a takođe i u obliku soli u karnalitu i kanitu. U nečistom, industrijskom obliku njegova boja može varirati od ružičaste, crvene do bele zavisno od procesa njegovog dobijanja. Kalijum hlorid se uglavnom koristi za proizvodnju đubriva i u medicini,naučnim aplikacijama, preradi prehrambenih namirnica, i kao zamena za kuhinjsku so. Kalijum hlorid se kao hemikalija koristi  u dobijanju kalijum hidroksida i metalnog kalijuma. U mnogim aplikacijama zamenjuje natrijum hlorid, kao alternativni omekšivač vode i u vodenom rastvoru u aplikacijama oko nafte i gasa.


KALCIJUM STEARAT (C36H70CaO4)

Kalcijum stearat se najviše koristi u industriji plastike kao aditiv za lakšu preradu. U kombinaciji sa magnezijum stearatom ima upotrebu u kozmetici i industriji lekova kao sredstvo za sprečavanje grudvanja praškastih hemikalija i kao vezivo pri procesu tabletiranja. Koristi se i kao mazivo, u industriji papira i kao modifikator viskoznosti krema, gelova,šampona itd.


 

KALIJUM NITRAT ILI ŠALITRA (KNO3)

Kalijum nitrat ili šalitra je oksidans, koji se od davnina koristi u pirotehnici za pravljenje baruta, raketa itd..Uglavnom se koristi za produkciju kalijum nitrita ,kao đubrivo i za konzerviranje hrane (E252).


KALIJUM SORBAT (C6H7KO2)

Kalijum sorbat je sredstvo za konzervisanje. Njegova upotreba je ograničena i dopušteno je da se koristi za pakovanje pekarskih proizvoda -sireva, sušenog voća, maslina, deserta na bazi voća, prerađevine voća i povrća, smrznutih i duboko smrznutih proizvoda od jaja, tečnih koncentrata voćnog i biljnog ekstrata za čajeve, snack proizvoda na bazi žita i krompira, tečnih zaslađivača, hrane za redukciju telesne mase, hrane za posebnu medicinsku namenu itd.


 

natrijum-acetat-3-hidrat

NATRIJUM ACETAT 3-HIDRAT (C2H3NaO2 )

Natrijum acetat 3-hidrat se koristi kao dodatak hrani i nosi oznaku E262. Koristi se kao regulator kiselina, i kao sredstvo za konzerviranje voća i povrća, zatim za konzerviranje peciva, ribe, salate, majoneza i drugih namirnica.


NATRIJUM BENZOAT (C7H5NaO2)

Natrijum benzoat deluje bakteriostatično i fungistatično, te se zbog toga upotrebljava kao dodatak hrani (E211). Najoptimalnije se koristi kod namirnica pri pH vrednosti manjoj od 3.6. U  pirotehnici se koristi kao gorivo, najčešće u kombinaciji sa kalijum perhloratom. Kod sinteze polipropilena  služi kao sredstvo za nukleiziranje.


 

NATRIJUM FORMIJAT (HCOONa)

Natrijum formijat ili natrijum metanat je natrijumova so mravlje kiseline. Koristi se u procesu štavljenja kože, stabilizuje hrom, rezultirajući najbolji kvalitet kože. Koristi se za najbolje prodiranje i redukuje vreme štavljenja. Natrijum formijat se takođe koristi i u proizvodnji oksalne kiseline.


 

 

NATRIJUM BIKARBONAT ILI SODA BIKARBONA soda-bikarbona

Natrijum bikarbonat ili soda bikarbona (NaHCO3) je verovatno jedina bezopasna, neorganska hemikalija koja dokazano ima višestruko korisno dejstvo kao lek, kozmetičko sredstvo, sredstvo za čišcenje, humanu higijenu i negu, adsorbens mirisa i drugo. Takođe, soda bikarbona je jedan od prehrambenih aditiva koji je kodirala Evropska unija, nalazi se na spisku dozvoljenih aditiva, identifikovana kao E500 i upotrebljava se za proizvodnju praška za pecivo, u proizvodnji mineralnih voda (soda voda) itd.


NATRIJUM BISULFIT (NaHSO3)

Natrijum bisulfit se koristi u u industriji hrane, u farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, kao izbeljivač u industriji papira i celuloze, u vinarskoj industriji kao konzervans.


NATRIJUM CITRAT LIMUNTUS (C12H10Ca3O14)

Natrijum citrat limuntus je aditiv po imenu limuntus sa oznakom E331 , naizgled bezopasan , dozvoljen je u nekim proizvodima do 1% , bilo da su to sokovi, mesni proizvodi, kompoti, sušeni proizvodi, takozvani sojin jogurt i dr. Mnoge namirnice koje se suše (voće i povrće, šumski plodovi – pečurke) pre sušenja se potapaju u rastvor limuntusa upravo zbog zadržavanja boje.


natrijum-hidrosultif

NATRIJUM HIDROSULFIT (Na2S2O4)

Natrijum hidrosulfit se koristi u tekstilnoj industriji za bojenje i izbeljivanje i za čišćenje alata i mašina u industriji.

NATRIJUM SULFAT (Na2SO4)

Natrijum sulfat služi u proizvodnji stakla, celuloze, natrijum sulfida. Takođe se koristi u proizvodnji boja i medicini (Galuberova so).


NATRIJUM SULFID 60% (Na2SO3)

Natrijum sulfid 60% se koristi u kožarskoj industriji za skidanje dlaka sa goveđe kože itd.

 

NATRIJUM METABISULFIT (Na2S2O5)

Natrijum metabislufit je hemijsko jedinjenje u prahu, bele ili žućkasto-bele boje rastvorljivo u vodi sa mirisom sumpora.  Natrijum metabisulfit može biti tehničkog i prehrambenog kvaliteta.

Natrijum metabisulfit se koristi u kožarskoj industriji i u prehrambenoj kao konzervans za hranu, poput čipsa ,suvog grožđa,antioksidans i sredstvo za podizanje testa.


NATRIJUM HLORID -NEJODIRANA KUHINJSKA SO (NaCl)

Natrijum hlorid – nejodirana kuhinjska so je jedno od najrasprostranjenijih hemijskih jedinjenja u prirodi. Natrijum hlorid je bela kristalna supstanca, veoma dobro rastvorljiva u vodi, ipak sa malom maksimalnom koncentracijom. Natrijum hlorid spada u red najznačajnijih jedinjenja u hemijskoj industriji i izvor je slanosti morske vode. Kuhinjska so se koristi u prehrambenoj, hemijskoj, tekstilnoj, farmaceutskoj, automobilskoj, građevinskoj, aluminijumskoj industriji i koristi se u proizvodnji stakla, boja, deterdženata i kozmetike. U obradi vode, industrijska so koristi se u sistemima za omekšavanje vode i to ne samo u industriji, već i u domaćinstvima i komunalnim postrojenjima.


tabletirana-so

TABLETIRANA SO (NaCl)

Tabletirana so se koristi u procesnoj industriji i svodi se na upotrebu prilikom  omekšavanja i dezinfekcije pijeće vode, čišćenje taloga i za obnavljanje ionskih izmenjivača u uređajima za kondicioniranje vode. Takođe velika primena tabletirane soli se može videti u domaćinstvima za omekšavanje vode u mašinama za pranje posuđa i pranje veša, samo iz razloga što se tableta soli znatno sporije rastapa od rinfuznih soli i obezbeđuje bolju zaštitu vitalnih delova uređaja.