Proizvodnja – Rastvori hemikalija

Sirćetna kiselina

Sirćetna kiselina prehrambena 80% je organska kiselina koja se najviše proizvodi i ima masovnu i raznovrsnu primenu. Koristi se u prehrambene svrhe kao začinski dodatak i konzervans; u farmaceutskoj industriji za sintezu raznih lekova; u hemijskoj industriji za sintezu raznih proizvoda (soli, estri, halogen sirćetne kiseline, acetanilid, acetanhidrid, fenoksi sirćetna kiselina i dr.).
Sirćetna kiselina se koristi za kaogulaciju lateksa, kao močilo u tekstilnoj industriji i kožarskoj industriji, kao prekidač u fotografiji, itd.

Natrijum hidroksid

Natrijum hidroksid (NaOH) rastvor Lužina 30% se uporebljava za beljenje i bojenje, pri rafinaciji ulja, u proizvodnji sapuna, hartije, boja i veštačke svile, za prečišćavanje boksita,u industriji šećera itd.