Amonijum sulfat

Amonijum sulfat ((NH4)2SO4) se uglavnom koristi kao veštačko đubrivo za alkalna zemljišta. Koristi se za snižavanje pH balansa zemljišta i kao pomoćno sredstvo u poljoprivrednim sprejevima za isekticide, herbicide i fungicide. On se takođe koristi u pripremi drugih amonijum soli i izuzetno je rastvorljiv u vodi tako da može da formira izuzetno koncentrovane rastvore koji mogu da se koriste za isoljavanje proteina. Amonijum sulfat se koristi i kao prehrambeni aditiv.


Amonijum bikarbonat

Amonijum bikarbonat (NH4HCO3) se upotrebljava u proizvodnji slatkiša i kao hemijski prašak za pecivo. Poznat je i kao ledeni kvasac.


Bakar sulfat

Bakar sulfat ili plavi kamen (CuSO4) se upotrebljava u industriji boja, posebno zelenih pigmenata, u štampanju pamučnih tkanina, za impregnaciju drveta, a pomešan sa mlekom upotrebljava se kao fungicid.


Bazni hrom sulfat

Bazni hrom sulfat (Cr2(SO4)3 • 12H2O) se upotrebljava u kožarskoj industriji za štavljenje kože i retaniranje svih vrsta koža uključujući i krzna. Koža tretirana ovim produktom je fina i ima dobru sažetost.


butil-acetat

Butil acetat

Butil acetat (C6H12O2) se koristi u proizvodnji lakova , veštačke kože , fotografskih filmova , plastike i sigurnosnih stakala . Ima prijatan voćni miris nalik kruškama, koji se koristi u aromatizovanju parfema i u prehrambenoj industriji kao veštačka aroma .


Cink stearat

Cink stearat (C36H70O4Zn) se primenjuje u industriji plastike i gume. Preporučuje se kao unutrašnji lubrikant. Povećava hidrofobnost. On je stabilizator i aditiv za maziva.


Etil acetat

Etil acetat (C4H8O2) služi kao rastvarač u proizvodnji lakova, smola, celofana, veštačke svile i kože, za priređivanje veštačkih voćnih mirisa, lepka itd.


kalcijum-hlorid

Kalcijum hlorid

Kacijum hlorid (CaCl2) se koristi u prehrambenoj industriji za učvršćivanje i kao elektrolit. Ima izrazito slan ukus i nalazi se u mnogim sportskim pićima i flaširanoj vodi, a koristi se i kao konzervans za održavanje čvrstoće konzerviranog povrća. U mlečnoj industriji vraća prirodnu ravnotežu između kalcijuma i proteina za potrebe proizvodnje sireva. Takođe se koristi kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu, pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode.


Kalcijum stearat

Kalcijum stearat (C36H70CaO4) se najviše koristi u industriji plastike kao aditiv za lakšu preradu. U kombinaciji sa magnezijum stearatom ima upotrebu u kozmetici i industriji lekova kao sredstvo za sprečavanje grudvanja praškastih hemikalija i kao vezivo pri procesu tabletiranja. Koristi se i kao mazivo, u industriji papira i kao modifikator viskoznosti krema, gelova,šampona itd.


 

Kalijum nitrat ili šalitra

Kalijum nitrat ili šalitra (KNO3) je oksidans, koji se od davnina koristi u pirotehnici za pravljenje baruta, raketa itd..Uglavnom se koristi za produkciju kalijum nitrita ,kao đubrivo i za konzerviranje hrane (E252).


Kalijum sorbat

Kalijum sorbat (C6H7KO2) je sredstvo za konzervisanje. Njegova upotreba je ograničena i dopušteno je da se koristi za pakovanje pekarskih proizvoda -sireva, sušenog voća, maslina, deserta na bazi voća, prerađevine voća i povrća, smrznutih i duboko smrznutih proizvoda od jaja, tečnih koncentrata voćnog i biljnog ekstrata za čajeve, snack proizvoda na bazi žita i krompira, tečnih zaslađivača, hrane za redukciju telesne mase, hrane za posebnu medicinsku namenu itd.


kalijum-permanganat

Kalijum permanganat

Kalijum permanganat (KMnO4) je jedan od najjačih oksidacionih agenasa. Lako se rastvara u vodi koju boji intenzivno crveno-ljubičastom (pink) bojom. Koristi se u medicini i industrijama u obliku kristalića kao dezinficijens. Slabiji je dezinficijens od vodonik peroksida. Koristi se i kao antidot kod ujeda zmije i kod trovanja fosforom.


natrijum-acetat-3-hidrat

Natrijum acetat 3-hidrat

Natrijum acetat 3-hidrat (C2H3NaO2 ) se koristi kao dodatak hrani i nosi oznaku E262. Koristi se kao regulator kiselina, i kao sredstvo za konzerviranje voća i povrća, zatim za konzerviranje peciva, ribe, salate, majoneza i drugih namirnica.


Natrijum benzoat

Natrijum benzoat (C7H5NaO2) deluje bakteriostatično i fungistatično, te se zbog toga upotrebljava kao dodatak hrani (E211). Najoptimalnije se koristi kod namirnica pri pH vrednosti manjoj od 3.6. U  pirotehnici se koristi kao gorivo, najčešće u kombinaciji sa kalijum perhloratom. Kod sinteze polipropilena  služi kao sredstvo za nukleiziranje.


 

Natrijum formijat (HCOONa)

Natrijum formijat ili natrijum metanat je natrijumova so mravlje kiseline. Koristi se u procesu štavljenja kože, stabilizuje hrom, rezultirajući najbolji kvalitet kože. Koristi se za najbolje prodiranje i redukuje vreme štavljenja. Natrijum formijat se takođe koristi i u proizvodnji oksalne kiseline.


 

 

Natrijum bikarbonat ili soda bikarbonasoda-bikarbona

Natrijum bikarbonat ili soda bikarbona (NaHCO3) je verovatno jedina bezopasna, neorganska hemikalija koja dokazano ima višestruko korisno dejstvo kao lek, kozmetičko sredstvo, sredstvo za čišcenje, humanu higijenu i negu, adsorbens mirisa i drugo. Takođe, soda bikarbona je jedan od prehrambenih aditiva koji je kodirala Evropska unija, nalazi se na spisku dozvoljenih aditiva, identifikovana kao E500 i upotrebljava se za proizvodnju praška za pecivo, u proizvodnji mineralnih voda (soda voda) itd.


Natrijum bisulfit

Natrijum bisulfit (NaHSO3) se koristi u u industriji hrane, u farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, kao izbeljivač u industriji papira i celuloze, u vinarskoj industriji kao konzervans.


Natrijum citrat limuntus

Natrijum citrat limuntus (C12H10Ca3O14) je aditiv po imenu limuntus sa oznakom E331 , naizgled bezopasan , dozvoljen je u nekim proizvodima do 1% , bilo da su to sokovi, mesni proizvodi, kompoti, sušeni proizvodi, takozvani sojin jogurt i dr. Mnoge namirnice koje se suše (voće i povrće, šumski plodovi – pečurke) pre sušenja se potapaju u rastvor limuntusa upravo zbog zadržavanja boje.


natrijum-hidrosultif

Natrijum hidrosulfit

Natrijum hidrosulfit (Na2S2O4) se koristi u tekstilnoj industriji za bojenje i izbeljivanje i za čišćenje alata i mašina u industriji.

Natrijum sulfat

Natrijum sulfat (Na2SO4) služi u proizvodnji stakla, celuloze, natrijum sulfida. Takođe se koristi u proizvodnji boja i medicini (Galuberova so).


Natrijum sulfid

Natrijum sulfid 60% (Na2SO3) se koristi u kožarskoj industriji za skidanje dlaka sa goveđe kože itd.


Nejodirana so kuhinjska

Nejodirana so kuhinjska (NaCl) se koristi u prehrambenoj, hemijskoj, tekstilnoj, farmaceutskoj, automobilskoj, građevinskoj, aluminijumskoj industriji i koristi se u proizvodnji stakla, boja, deterdženata i kozmetike. U obradi vode, industrijska so koristi se u sistemima za omekšavanje vode i to ne samo u industriji, već i u domaćinstvima i komunalnim postrojenjima.


tabletirana-so

Tabletirana so

Tabletirana so (NaCl) se koristi u procesnoj industriji i svodi se na upotrebu prilikom  omekšavanja i dezinfekcije pijeće vode, čišćenje taloga i za obnavljanje ionskih izmenjivača u uređajima za kondicioniranje vode. Takođe velika primena tabletirane soli se može videti u domaćinstvima za omekšavanje vode u mašinama za pranje posuđa i pranje veša, samo iz razloga što se tableta soli znatno sporije rastapa od rinfuznih soli i obezbeđuje bolju zaštitu vitalnih delova uređaja.