metanol

Metanol 99,85% tehnički

Metanol 99,85% tehnički (CH3OH) se koristi kao sirovina za hemijsku reakciju – transesterifikaciju ulja u proizvodnji biodizela i sirovog glicerina. Takođe se koristi i kao pogonsko gorivo kod automobilskih motora gde je potrebna velika snaga i visoka izdržljivost protiv detonacije.

 


 

aceton

Aceton tehnički i solester

Aceton tehnički i solester ((CH3)2CO) se upotrebljava za sintezu anhidrida sirćetne kiseline, derivata kao što je diacetonalkohol, kao rastvarač za acetatcelulozu, boju, lakove, epoksi-smole, u farmaceutskoj industriji, kao antioksidans za gumu i kao sredstvo za čišćenje sastavnih delova u elektronskoj industriji.

 


Glicerin tehnički

Glicerin tehnički (C3H8O3) poznat kao glicerol, može biti životinjskog ili biljnog porekla. Najčešće se upotrebljava u farmaceutskoj industriji, pri proizvodnji autokozmetike, prehrambenoj industriji itd.