Sirćetna kiselina prehrambena

Sirćetna kiselina 80% i 99,5%  prehrambena (C2H4O2) se koristi u prehrambenoj industriji, najviše za proizvodnju majoneza, mlečnih namaza itd.


 

Sirćetna kiselina 80% tehnička

Sirćetna kiselina 80% tehnička (C2H4O2) se primenjuje u industriji kao sirovina, procesna hemikalija, reagens u tekstilnoj, kožnoj i papirnoj industriji, kao rastvarač, stabilizator, za tretman metalnih delova, u elektronskoj industriji. Koristi se i kao sredstvo za čišćenje industrijskih objekata i opreme, kao i za upotrebu u domaćinstvu, u laboratorijama. Koristi se i pri izradi fotografija, kao fiksir. Dodatak je u bojama i pomoćnim hemikalijama u industriji kože, tekstila i papira. Primenjuje se kod tretmana vode u industrijskim pogonima, kao i u otvorenim i zatvorenim sistemima.


Mravlja kiselina

Mravlja kiselina 85% tehnička (CH2O2) se koristi kao antibakterijski agens u prehrani stoke, pretvaranje organskog lateksa u sirovu gumu. Pčelari je koriste kao insekticid protiv vaši. Koristi se u tekstilnoj industriji i za štavljenje kože. Bitan je sastojak u tečnosti za uklanjanje kamenca. Koristi se u labaratorijama za dezinfekciju.


 

Azotna kiselina tehnička

Azotna kiselina tehnička 52-57% (HNO3) se meša sa vodom u svim razmerama i najveću primenu ima u regulaciji Ph vode. Koristi se i u proizvodnji veštačkih đubriva, u industriji boja, u hemijskoj industriji za dobijanje nitrata, prečišćavanja metala u metalurgiji kao i u nekim organskim sintezama.


borna-kiselinaBorna kiselina

Borna kiselina (H3BO3) je prirodni mineral soli, koji sadrži elemente bora, kiseonika i vodonika. Koristi se kao antiseptik, služi kao odličan čistač protiv buđi i insekata, za sprečavanje širenja vatre itd. U industriji nalazi primenu u proizvodnji fiberglasa, za pravljenje sredstava za podmazivanje drveta. Koristi se i u pirotehnici. Zauzela je značajno mesto kao jedan od sastojaka u kozmetičkoj industriji za proizvodnju proizvoda kao što su praškovi, rastvori za pranje očiju i proizvodi za negu kože.Pošto borna kiselina nije zapaljiva, intezivno se koristi u proizvodnji nameštaja, dušeka i izolacije. Koristi i za proizvodnju stakla otpornijeg na hemikalije i visoke temperature. Juvelirska industrija je takođe koristi da spreči sporedne reakcije grejanja metala, kao što je površinska oksidacija.


Fosforna kiselina

Fosforna kiselina 75% (H3PO4) se koristi kao sredstvo za regulisanje pH i antioksidans, za proizvodnju svih vrsta fosfata, protiv rđanja metala, u proizvodnji veštačkih đubriva.


sona-kiselina

Hlorovodonična kiselina

Hlorovodonična (sona) kiselina 34% (HCL) se koristi za čišćenje površine metala, za regulaciju pH i za estrakciju ruda. Sem toga zajedno sa azotnom kiselinom gradi carsku vodu – rastvor koji rastvara čak i zlato i platinu.


limunska-kiselina

Limunska kiselina

Limunska kiselina (E330) razgrađuje kamenac, ima veliku primenu u industriji hrane, ona je regulator kiselosti i koristi se za proizvodnju sokova.


oksalna-kiselina

Oksalna kiselina

Oksalna kiselina (H2C2O4) se koristi u pčelarstvu kao sastojak leka za pčele, kao redukujući agens,kao sredstvo za izbeljivanje u tekstilnoj i drvnoj industriji, u proizvodnji boja i drugih hemikalija, za prečišćavanje metala itd.


persircetna-kiselina

Persirćetna kiselina

Persirćetna kiselina 15% (C2H4O3) se koristi kao efikasan dezifijens u proizvodnim pogonima,klanicama, mlekarskoj industriji. Upotrebljava se takođe u hemijskoj industriji i proizvodnji tekstila i papira.


sumportna-kiselina

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina 66Be (H2SO4) se najčešće primenjuje u proizvodnji veštačkog đubriva, ali ima mnogo drugih primena, kao što je dobijanje hemikalija, rafinisanje ulja, proizvodnja boje, proizvodnja deterdženata, u tekstilnoj industriji (koristi se za proizvodnju sintetičkih vlakana), u proizvodnji lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji, u akumulatorima itd.


Perhloretilen ili tetrahloroetilen

Perhloretilen ili tetrahloroetilen (N2Cl4) je organska bezbojna tečnost koja se najčešće koristi za hemijsko čišćenje i u tekstilnoj industriji. Takođe se često upotrebljava kao rastvarač za biljnu i životinjsku mast, kao sredstvo za ekstrakciju. Često se koristi i u metalnoj industriji za čišćenje i suvo odmašćivanje.


Askorbinska kiselina

Askorbinska kiselina ili Vitamin C (C6H8O6) se upotrebljava u prehrambenoj industriji,pretežno u proizvodnji voćnih sokova, šumećih tableta, vitaminskih napitaka, smrznutog voća itd.